konik

ORIGAMI DUCHNA domů                        
logo
Proč DUCHNA?
Terka na rehabilitaci

Dospělé (dřívější i současné) členky oddílu ORIGAMI založily Spolek Origami Duchna (stanovy spolku) s cílem shromažďovat na společném účtu finanční prostředky určené "k zajišťování sociálních a zdravotních potřeb členů spolku, jejich rodinných příslušníků a členy navržených osob". Duchna jako polštář, peřina, dopadová žíněnka ...   Impuls k založení sdružení (nyní spolku) dala Terka Petuellyová (druhá dcera Očka - Šárky Petuellyové (roz. Rogovské)), která potřebuje nadstandardní péči a finanční výpomoc se jejím rodičům moc hodí.

Příjmy spolku se skládají z příspěvků a darů členek spolku a z darů od jiných osob.

Číslo účtu Origami Duchna: 2300448658/2010

Vaše příspěvky/dary posílejte prosím BEZ variabilního symbolu z účtu na vaše jméno nebo vaše jméno napište do zprávy pro příjemce. Hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na účely sociální (tj. Origami Duchna) lze odečíst od základu daně z příjmů – potvrzení o daru každoročně posíláme, v případě zájmu připravíme darovací smlouvu.

Na co jsme společně přispěli?

* V roce 2013 jsme Terce P. přispěli částkou 4 276 Kč na nákup Oxymetru, 5 417 Kč na zdravotní židličku a po 2 000 Kč na zdravotní kočárek a inkontinenční podložku.

* V roce 2014 jsme Terce P. přispěli částkou 7 250 Kč na zakoupení speciální autosedačky.

* V roce 2015 jsme Terce P. přispěli částkou 55 541 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2016 jsme Terce P. přispěli částkou 35 000 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2017 jsme Terce P. přispěli částkou 20 000 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2018 jsme Terce P. přispěli částkou 54 660 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

Terka a Očko všem dárcům děkují za pomoc!
52. dívčí skautský oddíl ORIGAMI
origami52(a)gmail.com